Asrımızın en büyük hastalığı; iman hakikatlerine gereken önemin verilmemesidir. Kader de imanın bir şartıdır. Kader ile ilgili hemen hemen herkesin içinde çok sorular vardır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in bazı hadislerinde yasaklandığı halde, bazı güvenilir alimlerimizin kaderden uzunca bahsetmesinin ne hikmeti olabilir.
Kader konusunu anlamanın ilk şartı: kader, kaza ve cüz'i iradeyi anlamaktan geçer....
Kader, İmanın altı şartından bir tanesidir. Fakat diğer iman şartlarına göre daha ince, hassas ve vicdan esaslı bir konudur.
Kader meselesinin anlaşılamamasındaki en büyük sebep “zaman” ve “ezel” kavramlarının birbiriyle karıştırılması ve yanlış değerlendirilmesidir.
Allah'ın ne yapacağımızı bilmesi veya kimin cennete kimin cehenneme gideceğini bilmesi, yapacağımız fiilleri etkiler mi?
Her insan hareketlerinde serbest olduğunu vicdanen bilir. Hiç bir baskı ve tesir altında kalmadan istediğini yapabildiğine bizzat kendisi şahittir.
Cüz’i irade ise; “ihtiyâri fiiller” dediğimiz kendi irademiz ile işlediğimiz fiiller olup, bu kısım fiillerdeki tercih kabiliyetimizdir.
Kur'an der: " Sana bir güzellik isabet ettiğinde onu Allah'tan bil. Sana bir kötülük isabet ettiğinde ise onu da nefsinden bil "
Kader, Allah’ın ilminin bir unvanı olduğundan, “kaderin değişmesi” demek; Allah’ın ilminde bir artma veya eksilme manasına geleceğinden, mümkün değildir.
Evliliğin kader olmaması için, Allah’ın evlenen o iki kişiden -haşa- habersiz olması gerekir. Bu ise ilmi her şeyi, her mekânı ve her zamanı kuşatan Allah hakkında düşünülemez.
Allah’ın ezeli ilmi, katil ve maktulun kaderini aynı anda kuşatmıştır. Allah, katilin maktulü öldüreceğini bildiği için, maktule o kadar bir ömür takdir etmiştir.
“Allah benim cennete veya cehenneme gideceğimi biliyor. Ve bunu kader defterimde yazmış. O halde beni bu dünyaya niçin gönderiyor?”
İnsan kalbinin mühürlenmesinin cüz'i irade ile doğrudan bir irtibatı var mı? Yoksa zorlama mı diyeceğiz?
Müslüman olmayan bir belde ve anne - babadan dünyaya gelenler ile, Müslüman anne, baba ve toplum içerisinde dünyaya gelenlerin durumu....